m

Vinyasa Yoga (Mishra)

Vinyasa Yoga (Mishra)

Vinyasa yoga là một chuỗi các tư thế yoga được thực hành trong một hơi thở, một động tác. Các động tác Vinyasa yoga có thể giúp chúng ta kết nối thân – tâm – trí, tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai cho cơ thể và tâm trí. Theo tiếng Ấn Độ, từ Vinyasa có nghĩa là “kết nối”. Nếu Power yoga có đặc trưng là sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ thì Vinyasa yoga chú trọng đến sự nhẹ nhàng nhịp nhàng, hơi thở nhẹ nhàng. Chúng tạo thành chuỗi các động tác chuyển tiếp nhẹ nhàng với từng nhịp hít vào, thở ra. Bạn có thể kết hợp chuỗi động tác từ chào mặt trời, chiến binh, cân bằng, uốn lưng và duỗi cơ ở tư thế ngồi.