m

Huấn luyện viên

Có kinh nghiệm đứng lớp 12 năm và TTC 200 giờ từ Yoga Alliance, HLV Rohit Kumar vẫn luôn xem mình tôi là một người tập yoga. Thầy thích chia sẻ kiến thức và kỹ năng của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt là ở Việt Nam vì nghĩ rằng công việc đó phù hợp với mình. Chuyên môn của thầy là dạy Hatha & Ashtanga.