m

Hatha Yoga (Vimal)

Hatha Yoga (Vimal)

Hatha yoga là một nhánh của môn yoga. Phân tích từ hatha trong tiếng Phạn thì ha có nghĩa là năng lượng Mặt Trời và tha đại diện là năng lượng Mặt Trăng. Như vậy, hatha có nghĩa là năng lượng Mặt Trời và  năng lượng Mặt Trăng.Cơ thể con người là sự kết hợp của năng lượng mặt trời và năng lượng mặt trăng. Năng lượng mặt trời là sự sống của con người. Và năng lượng mặt trăng đại diện cho cảm xúc, cảm nhận trong cuộc sống này. Mục đích của chuỗi Hatha yoga là gì? Đó chính là giúp người tập cân bằng 2 nguồn năng lượng này trong cơ thể trong hệ sống của con người. Bằng cách cân bằng 2 nguồn năng lượng này, chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.