m

Test

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
06.00 - 07.00
Detox yoga (Vimal)
06.30 - 07.30
Yoga Flow (Vimal)
06.30 - 07.30
07.00 - 08.00
Hip Opening (Rohit)
07.30 - 08.30
Yoga Core (Rohit)
07.30 - 08.30
08.00 - 09.00
11.00 - 12.00
Yoga Core (Chinh)
11.55 - 12.55
12.00 - 13.00
17.00 - 18.00
Yoga Block (Huy)
17.45 - 18.45
Power Yoga (Huy)
17.45 - 18.45
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Hip Opening (Misha)
19.15 - 20.15
Hatha Yoga (Huy)
19.15 - 20.15
Vinyasa Yoga (Huy)
19.15 - 20.15
20.00 - 21.00

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

No events available!
Close
About