YOGA

Giáo viên Yoga tại Gym One đều là những chuyên gia được liên minh Yoga Quốc tế cấp và công nhận trên toàn thế giới. Cấu trúc lớp phù hợp với tình trạng thể chất của Hội viên và được sắp xếp với nhiều khung giờ giúp Hội viên chủ động thời gian.