CYCLING

Lớp học thử thách đôi chân qua những địa hình khác nhau theo nhịp điệu kết hợp âm nhạc mạnh mẽ và sôi động. Tập trung vào các vùng cơ thân dưới (đùi, hông)