HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

Huấn luyện viên tại Gym One là những nhân tố trẻ có niềm đam mê với Thể hình. Tất cả đều có kiến thức vững vàng và chuyên nghiệp trong cách phục vụ khách hàng.