GYM

Tập luyện tại không gian tiện nghi, cao cấp, trang thiết bị hiện đại theo xu hướng Fitness trên thế giới với từng khu chức năng riêng biệt.