Lịch học Yoga sẽ được cập nhật
vào 18:00 thứ 7 hàng tuần trên fanpage Gym One