Không gian GymOne

Đến với GymOne, bạn sẽ nhận ra cảm hứng tập luyện nhờ không gian tiện nghi và thoải mái bậc nhất TP. Hồ Chí Minh.

Abs Attack

Bum & Tum

PUMP

ZUMBA

YOGA

CYCLING

HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN