Đăng ký tập thử

Gym One mời bạn đến phòng tập để kiểm tra các chỉ số cơ thể và tập luyện trải nghiệm.
  • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật
  • Phòng tập đầu tiên mở cửa 24h
  • Phòng tập đầu tiên có bác sĩ thể thao